ARTDENT Brzesko, ul. Legionów Pi³sudskiego 30;  tel. 14.663 24 23